natura& ocells 600 53 99 95 alex@naturaocells.info ContacteMapa del lloc Afegir a favoritsCatalàEspañolEnglish
.
 
Educació i Formació, Estudis Ambientals i Birding
 

.

PRESENTACIÓ EMPRESA

-------------------------

ENTITATS

-------------------------

COL.LABORADORS DE BIRDINGCases Rurals

.

 

 
 
IMPACTE AMBIENTAL

 

  

Les activitats socieconòmiques, ocasionen impactes sobre el medi natural, impactes necessaris de corregir amb la finalitat les alteracions provocades sobre els ecosistemes naturals, suposin la mínima pèrdua de biodiversitat. Natura & Ocells s’ha especialitzat en la redacció d’estudis, amb la finalitat els impactes sobre el medi siguin mínims.

-Descripció del projecte i les accions.

-Examen d’alternatives tècnicament viables i justificació de la solució adoptada.

-Inventari ambiental i descripció de les interaccions ecològiques o ambientals claus.

-Identificació i valorització d’impactes, tant en la solució proposta com en les alternatives.

-Establiment de mides protectores i correctores.

-Programa de vigilància ambiental.

-Document de síntesi.

 

Natura & Ocells . Tots els drets reservats. Avis legal